Zobacz te?:YouTubeFacebook
PoniedziaÅ‚ek, 18 Czerwca 2018     Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
MCK Lipno
Sekcje

Dziecięca grupa cyrkowa

Dziecięca grupa cyrkowa Mc' Kuglarze
oraz
Młodzieżowa Grupa Artystyczna

zapraszajÄ… wszystkich, którzy pragnÄ… rozwijać niecodzienne umiejÄ™tnoÅ›ci! ZajÄ™cia kuglarskie obejmujÄ… wiele zagadnieÅ„, tj.: krÄ™cenie wirujÄ…cymi talerzykami, żonglowanie chustkami, piÅ‚kami, czy maczugami, naukÄ™ elementów akrobatyki, sztukÄ™ iluzji, diabolo, levistick, poi i flagi, a także fireshow.

Celem zajęć jest stworzenie grupy dzieci i mÅ‚odzieży rozwijajÄ…cych swoje zainteresowania i umiejÄ™tnoÅ›ci w różnych dziedzinach sztuki cyrkowej, oraz nauka przez systematyczne ćwiczenia, które dla dzieci stanowiÄ… formÄ™ zabawy. ZajÄ™cia rozwijajÄ… sprawność ogólnÄ…, koordynacjÄ™ ruchowÄ…, zdolnoÅ›ci manualne, wyobraźniÄ™, wdrażajÄ… systematyczność, uaktywniajÄ… i synchronizujÄ… póÅ‚kule mózgowe, przez co wpÅ‚ywajÄ… na poprawÄ™ wyników w nauce.

ZajÄ™cia integracyjne i cyrkowe (grupowe oraz indywidualne) prowadzi instruktor MaÅ‚gorzata Å»arecka-ZióÅ‚kowska. Zapisy w sekretariacie MCK.

BiP
© 2013 - Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
87-600 Lipno ul.Piłsudskiego 22 • tel. 54 287 24 40 • info@mcklipno.pl • kontakt »