Zobacz te?:YouTubeFacebook
PoniedziaÅ‚ek, 18 Czerwca 2018     Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
MCK Lipno
Sekcje

Breakdance

ZajÄ™cia Break Dance w MCK prowadzi czÅ‚onek grupy Bad Company – instruktor Kamil Kostrzewski. Na zajÄ™cia uczÄ™szcza okoÅ‚o 35 osób podzielonych na grupy wiekowe. MÅ‚odzież poznaje teoriÄ™ taÅ„ca oraz podstawy gimnastyki. Uczy siÄ™ dyscypliny i systematycznoÅ›ci poprzez zabawÄ™ muzykÄ… oraz przyjaznÄ… atmosferÄ™ w zespole. Instruktor równoważy predyspozycje fizyczne poprzez naukÄ™ fundamentów b-boying-u, dbajÄ…c o podstawowe zasady bezpieczeÅ„stwa. Juniorzy prezentujÄ… posiadany poziom umiejÄ™tnoÅ›ci tanecznych na imprezach kulturalnych i konkursach. Lipnowska grupa Bad Company dziaÅ‚a od 2000 roku, ma na swoim koncie liczne nagrody zdobyte na turniejach polskich i zagranicznych.

BiP
© 2013 - Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
87-600 Lipno ul.Piłsudskiego 22 • tel. 54 287 24 40 • info@mcklipno.pl • kontakt »